שוחות ביוב פלסטיק

שוחות ביוב פלסטיק

שוחות פלסטיק לביוב לעומסים כבדים בכל הקטרים ובכל הגבהים.

שוחת פלסטיק לביוב – חופית
שוחת פלסטיק לביוב מגיע בכל הקטרים והגבהים עמיד לעומס ולחץ...
דילוג לתוכן